МОРАЛЬ КУНГФУ.


        У ДЕ кунгфу – це 5 головних воїнських принципів моралі, тих, хто обрав шлях кунгфу.
• люби і захищай свою країну, поважай співвітчизників – у радісний і важкий час вони будуть поруч;
• поважай батьків, вчителів і старших від тебе – вони знають більше і вчать тебе;
• не навчай недостойних – вони скористаються знанням несправедливо;
• не навчай непричетних – вони ганьбитимуть надбання всіх;
• захищай тих, хто потребує допомоги – сила має бути доброю.

 

ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ:


• у кунгфу неможливо буди першим – завжди є ті, кого ти не бачив і не знаєш;
• тільки знання та уміння не можна вкрасти – навчившись, іди вперед;
• відповідай за вчинки, думки й слова – тоді тіло (шень),  душа (ци) і мораль (сін) будуть єдині, як земля, небо і людина;
• опановуй кунгфу потроху та поступово; вранці, вдень та надвечір – тоді ніч не захопить тебе зненацька;
•  пам’ятай тих, чиє знання використовуєш та представляєш – вони знають тебе краще, ніж ти сам.


НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙ ТА ЧАСТО ПОВТОРЮЙ:


• задум рухів народжується в серці, – які серце, такі й рухи;
• не відточив крок довершено – удари не будуть влучними;
• хвилина поєдинку – сотні днів праці й поту; перемога – лише мить;
• сміливо вступай до бою – збережеш наснагу на все життя і станеш непереможним;
•  шліфуй майстерність все життя – тоді старість не буде розчаруванням.


MORALS KUNGFU.


          WU DE kungfu – is 5 major marshall principles of morals, those who have selected a way kungfu.
• love and protect the country, respect compatriots – at joyful and difficult times they will be a number;
• honour parents and seniors – they know teachers more and learn you;
• do not teach unworthy – they use knowledge unfairly;
• do not learn not privy – they will dishonour a heritage of all;
• protect those for whom the help is necessary – force should be kind.


ALWAYS REMEMBER:


• in kungfu it is impossible to be the first – always there are those whom you did not see and do not know;
• only knowledge and abilities cannot be stolen – having learnt, go forward;
• be responsible for acts, thoughts and words – a body (shen), soul (qi) and morals (thin) will be uniform, as the earth, the sky and the person;
• be trained kungfu gradually and gradually; in the morning, in the afternoon and in the evening – then night will not take you unawares;
• remember what knowledge you use and you represent – they know you better, than you.


NEVER FORGET AND REPEAT OFTEN:
 

• the plan of movements is born in heart, – what heart, movements are that also;
• has not finished a step to perfection – the fist will not be exact;
• minute of a duel, is hundreds days of work and sweat; a victory in a duel – only an instant;
• safely enter fight – you will keep enthusiasm for all life and will be invincible;
• perfect skill all life – then the old age does not become disappointment.

© 2015 Федерація кунгфу України та Федерація ушу/гунфу та цігун України м. Київ вул. Кибальчича 11-в 

тел. +38(044) 512- 86-62

факс. +38(044) 510-95-90 

         +38(097) 085-53-03

ПРОМО     TV    СЕМІНАРИ     РЕТРО     

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now